Concurs de fotografia matemàtica

 

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 3a edició
Institut Quatre Cantons Curs 2014-15

 

L’Institut ens convida a participar-hi.

 

Passejant per l'esfera

Exemple

BASES
● Hi poden participar tots els i les estudiants de l’Institut Quatre Cantons, així com els seus pares i mares, el professorat i PAS. Els participants cedeixen els drets de publicació a l’Institut.
● Hi haurà tres nivells de participació:
○ Nivell 1: Estudiants de 1r i 2n d’ESO
○ Nivell 2: Estudiants de 3r i 4t d’ESO
○ Nivell 3: Adults
● Les fotografies han de ser fetes pels participants, no es poden fer fotomuntatges i cal que les fotografies siguen les originals. Podran ser en blanc i negre o color.
● Cada fotografia ha de dur un títol a la capçalera que faci referència d’alguna manera
al contingut matemàtic de l’obra, amb gràcia i originalitat. Al peu de foto, ha de constar nom, cognoms de l’autor, curs i grup.
● Cada participant presentarà una única fotografia, en format JPG, i el nom de l’arxiu
constarà del nivell, barra baixa i el títol de la fotografia (per exemple, Nivell1_Passejant
per l’esfera.jpg).

 

Estudiants:
● La fotografia s’haurà de lliurar impresa en tamany 13×18 cm sobre foli o cartolina mida DINA4 al vostre professor de Matemàtiques i penjar digitalment en la carpeta compartida a tal efecte abans del 10 d’Abril del 2015.

 

Adults:

  • Podeu enviar la fotografia directament a aquesta adreça electrònica cesar.ochoa@4cantons.cat. No cal lliurar-la impresa, ho farà l’Institut.

● Les fotografies seran exposades al centre i al web i un jurat decidirà les fotografies guanyadores de cada nivell. Hi haurà un premi decidit per votació popular. Els premis seran equivalents als dels concursos literaris.

>>>  Institut Quatre Cantons del Poblenou

>>> AFA Institut Quatre Cantons del Poblenou