• Qui som?

L’AFA de l’Institut Quatre Cantons és l’associació que agrupa totes les famílies dels alumnes de l’Institut que han decidit pertànyer-hi.

Per tant, com a entitat representant de totes les famílies davant de la direcció i del Consell Escolar, l’AFA proposa, suggereix, orienta, col·labora i, en definitiva, participa activament en la vida del centre per a recolzar la tasca que du a terme l’equip docent i directiu i el desenvolupament del seu projecte educatiu.

Som una associació lligada a un institut jove, que funciona des del 2011, i que compta amb la il·lusió, l’empenta, l’entusiasme i la implicació de tots aquells que integren la comunitat educativa del Quatre Cantons.

 

  • Com ens organitzem?

La nostra Associació compta amb comissions, representades a la Junta pels seus respectius vocals..

La Junta Directiva és l’òrgan gestor de l’Associació i està formada per pares i mares voluntàries designats a l’Assemblea General, que es comprometen a desenvolupar els objectius de l’associació i vetllar perquè es compleixin.

El tresorer s’encarrega de presentar el pressupost i balanç de cada curs a l’assemblea, i un cop aprovat, gestionar els recursos, els rebuts, cobraments i pagaments, així com la tramitació de les diferents subvencions.

La Junta es reuneix tots els primers dilluns de mes a les 18.30h a l’Institut i durant el temps de confinament ho hem continuat fent en reunions virtuals. Totes les persones sòcies hi són benvingudes tant per col·laborar puntualment com per a afegir-se a alguna comissió o projecte.

 

  • Quins serveis ofereix l’AFA?

La tasca fonamental de l’AFA és organitzar i gestionar els diferents serveis que s’ofereixen, tant als alumnes com a les famílies:

 

Comissió de Comunicació: Informar a les famílies de totes les activitats que realitza i/o participal’AFA a l’Institut, així com les activitats de proximitat.

Comissió d’Espai Familiar: Proporcionem  actes formatius i informatius  adreçats a les famílies sobre diferents aspectes d’interès relacionades amb l’educació dels nostres fills/es.

Comissió d’Extraescolars: Organitzem l’oferta d’activitats fora de l’horari lectiu, seguint la línia pedagògica del centre. Contribuint a despertar inquietuds, fomentant la creativitat i els valors.

Comissió de Menjador: Gestionem el servei de menjador fent seguiment i valoració, coordinats amb la direcció del centre i l’empresa contractada.

Comissió Social i de Diversitat: Treballem diferents àmbits d’actuació; integració, solidaritat, i foment de la cultura. Creant nous espais de relació i convivència per alumnes i famílies.

Comissió de BarriDes de la comissió estem presents i participem de manera constructiva en les associacions o entitats que incideixen de manera més propera tant en l’educació dels nostres fills, com en qüestions cíviques que ens afecten directament.

Comissió Mixta de Sostenibilitat: Està constituïda per alumnes escollits com a tècnics mediambientals, professors i representants de l’AFA. Treballen en diversos projectes com són: projecte d’Escoles+Sostenibles com a projecte de centre, consolidar i millorar la gestió dels residus al centre, debat i propostes sobre els materials que fem servir per fer activitats a les aules, laboratoris i tallers, millorar l’eficiència energètica i la qualitat ambiental de l’institut (veure subvenció PlaClima), projecte de
transformació del pati gran i millora dels espais verds del centre.

Comissió Feminista: Col·labora en la sensibilització de la comunitat educativa per tal que s’implementi de manera real i efectiva la coeducació o educació feminista a l’institut. S’organitzen xerrades, tallers i es col.labora es festes conjuntament amb La Lileta del Poblenou.

  • Els nostres canals de comunicació son:

Mail: afa@4cantons.cat

Blog: afa.4cantons.cat

Facebook: www.facebook.com/afaquatrecantons

Twitter: @Afa4Cantons

Bústia de l’AFA: al vestíbul de l’Institut

 

  •  Per què la quota de l’AFA és important?

L’aportació que fem les famílies, mitjançant el pagament de la quota de l’AFA, és fonamental per la millora de les instal·lacions del nostre Institut i per facilitar i reforçar el projecte pedagògic que es porta a terme des de la seva Direcció. Aquesta col·laboració AFA-Institut és indispensable per cobrir mancances i millores on l’Administració no arriba, o no vol cobrir. 

Aquest pagament és de 60 € anuals i es pot pagar en dos terminis de 30 €.

 

  • Què és la Junta directiva?

És l’òrgan gestor de l’associació i està formada per pares i mares voluntaris designats a l’assemblea general, que es comprometen a desenvolupar els objectius de l’associació i a vetllar perquè es compleixin.

 

La composició de la Junta actual és la següent:

Presidenta: Francine Ramil

Vicepresidenta: Maite López-Yarto

Tresorera: Lidia Ramiro

Secretària: Marga Ribas

  • Com seguir millorant i fer créixer l’Institut?

Ens cal la participació de tothom, tant participant en les diferents comissions, com de manera puntual i col·laborant econòmicament, amb l’aportació de la quota de l’AFA.

 

AJUDA’NS A MANTENIR L’ENSENYAMENT DE QUALITAT QUE ELS NOSTRES FILLS MEREIXEN!

FES-TE DE L’AFA!

On trobar-nos

Institut Quatre Cantons de Poblenou

Camí Antic de València 37-39

08005 Barcelona

Telèfon: 93 303 76 70

 


metro Estació: Poblenou.  Línia 4 (groga). 

bus  Bus: 7, 26, 192, B20, B25, H14, V27

tren Trambesós. Estació: Pere IV