Què fa la comissió de menjador?

La comissió del menjador s’ha creat amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i per fer el seguiment del seu funcionament, juntament amb la direcció del centre i l’empresa.

L’objectiu de la comissió és coordinar el menjador, per mantenir les famílies en tot moment informades tant de temes d’alimentació, com educatius i organitzatius.

Estem a disposició de totes les famílies per :

• Rebre i atendre totes les propostes, queixes i suggeriments de les mares i pares, referent al funcionament del menjador (incidències, menús, dubtes …)

• Fer arribar a través nostre , totes aquelles propostes de millora i temes que cal resoldre, a l’empresa del servei.

A través del correu de la comissió menjador@4cantons.cat us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Per altra banda, teniu el telèfon de la cuinera per fer els avisos de modificacions i peticions de dies i, pel tema dels rebuts, el correu d’Alimentart.

Teniu tota la informació a:

 Funcionament de menjador         

Menús menjador

Comunicats