Funcionament de Menjador

Alimentart és l’empresa encarregada d’oferir el servei de Menjador. Actualment l’Institut ja compta amb cuina i cuinera pròpies i tot el menú s’elabora a les instal·lacions de l’institut.

Equip :

Cuinera : Mari Angeles

Ajudant de cuina : Elisabeth

Coordinadora monitors : Núria Campuzano

Monitores : Sonia, Pili, Marta, Irene i Alba

 Horari del servei de menjador :

De 13:45 a 15:15 hores.

 

Torns :

1r torn: ( 13:45 ) 2n i 4rt

2n torn: ( 14:15 ) 1r i 3r

3r torn  : (14:45): batxillerat

 

Preus :

Servei fixe : 6,20 euros/dia

 

Servei esporàdic : 6,80 euros

 

Servei carmanyola : 2 euros (La cobertura d’aquest servei només contempla el cost de vigilància dels alumnes durant l’estona de menjador.)

 

Criteris d’aceptació pel servei de carmanyola : Només els dies de classe per la tarda,  la distància envers l’institut i justificar dificultats econòmiques.

 

Servei batxillerat : 4,50 euros (servei de monitoratge 30 min )

 

 IMPORTANT :

Quan un alumne de servei fixe no es quedi a dinar un dia puntual,  cal avisar a la cuinera, per tal que no se li cobri el servei. Segons sigui el cas, aquesta comunicació pot fer-se:

  1. el dia abans trucant o enviant un wsp al telèfon   607 431 574  (important indicar el nom de l’alumne i el curs)
  2. trucant o enviant un wsp  al telèfon   607 431 574 (important indicar el nom de l’alumne i el curs) el mateix dia entre les 9:30 i les 10 del matí, en cas que l’alumne no vagi a l’institut

Gestió servei esporàdic :

El dia que l’alumne es quedi a dinar  ha d’avisar a la cuinera a l’hora del pati o enviar wsp al telèfon   607 431 574  (important indicar el nom de l’alumne i el curs) entre les 9:30 i les 10 del matí

Pagament :

-Facilitar a la coordinadora del menjador un número de compte bancari. El rebut es pasarà a final de mes amb els dies corresponents

-Si no disposeu de compte bancari, a final de mes s’ entregará una carta de pagament perquè pogueu realizar l’ingrés per caixer a ServiCaixa o per la guixeta. (logotip Estrella)

 

 

Gestió de rebuts : per qualsevol dubte, incidència o modificació de dades bancaries  directament a l’empresa Alimentart –  menjador4cantons@alimentart.com

Consulta i aclariments sobre el servei  :   Coordinadora (Núria Campuzano) de 12:45 a 13:45 – Tel. 607 431 574

Gestió i modificació de la modalitat del servei dels  alumnes fixes (augmentar o reduir dies fixes) i per avisar d’un servei esporàdic  i cobrar .

Cuinera (Mari Angeles) de 11.15 a 11.45 (horari de pati) – Tel. 607 431 574

Per altres temes del servei : menjador@4cantons.cat

Informacions varies :

▪       Es considera fixes a aquells alumnes que de manera preestablerta dinen a l’Institut 1, 2, 3, 4 ó 5 dies a la setmana.

▪       El cobrament mensual s’efectua mitjançant domiciliació bancaria, a mes vençut.

▪       Els menus els podeu trobar a l’apartat de menjador a la web de l’Afa 4 cantons o fent click aquí

▪       Si l’alumne ha de marxar abans de que finalitzi l’horari de menjador ( de 13:45 a 15:15), és imprescindible que entregueu l’autorització degudament signada a la coordinadora de l’institut.

▪       Dimecres i divendres cap nen pot sortir de l’institut abans de les 15:15 hores si no és amb autorització de la familia.

▪       Els alumnes del servei del menjador que facin les següents Extraescolars i  hagin de sortir abans de les 15:15  hauran de comunicar-ho a la coordinadora (Núria Campuzano) també amb l’autorització de la familia :

–        Divendres Batukada 15 h. – hauran de comunicar-ho

–       Dimecres 15:30 British Council no necessiten sortir abans del servei de menjador.

▪       Durant el temps del servei del menjador els alumnes disposen del pati, la biblioteca i el menjador per poder estar-hi, no poden anar a les aules. Els dimecres i divendres s’habilitarà un espai perquè els alumnes puguin deixar les motxilles, sense necessitat de tornar a l’aula.

▪       És responsabilitat dels alumnes l’ús dels seus equips informàtics. (ipads, ordinadors) i els mòbils no es poden utilitzar.

 

AUTORITZACIÓ PER SORTIR A LES 15 H 

 

En/Na _____________________________ amb D.N.I ___________________com a pare,mare, tutor/a de l’alumne/a _______________________________________________________________autoritzo el meu fill/a a sortir a les 15 h.

del servei de menjador de l’Institut Quatre Cantons,  els dimecres i/o divendres que no hi ha classes la tarda.

 

Lloc i data                                                                            Firma

 

FITXA INSCRIPCIO 2019-20 MENJADOR
AUTORITZACIÓ SORTIDA DIES PUNTUALS
AUTORITZACIÓ SORTIDA DX I DV

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *