Fitxa d’inscripció menjador 4 Cantons 2021

Funcionament de Menjador

Alimentart és l’empresa encarregada d’oferir el servei de Menjador. Actualment l’Institut compta amb cuina i cuinera pròpies i tot el menú s’elabora a les instal·lacions de l’institut.

Funcionament Menjador AlimentArt 20-21

Equip :

 • Cuinera : Mª Ángeles Rey
 • Ajudant de cuina: Isabel Pina
 • Coordinador: Jose Maria Sánchez
 • Monitoratge:  Jose Maria, Toni, Núria, Mª Isabel, Marta

 

 Horari del servei de menjador :

CICLE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
ESO 13:45-15 14:15-15:30 13:45-15 14:15-15:30 13:45-15:00
BATXILLERAT 14:15-15:15 14:15-15:30 14:15-15:15 14:15-15:30 14:15-15:00

Preus :

 • Servei fixe : 6,33 €/dia
 • Servei esporàdic : 6,96 €/dia
 • Servei carmanyola : 2 euros (La cobertura d’aquest servei només contempla el cost de vigilància de l’alumnat durant l’estona de menjador.) NORMATIVA CARMANYOLA

 Criteris d’acceptació pel servei de carmanyola : Només els dies de classe per la tarda,  la distància envers l’institut i justificar dificultats econòmiques.

 • Servei batxillerat : 4,50 €/dia (servei de monitoratge 30 min )

IMPORTANT :

Quan un/a alumne de servei fixe no es quedi a dinar un dia puntual,  cal avisar a la cuinera, per tal que no se li cobri el servei. Segons sigui el cas, aquesta comunicació pot fer-se:

 1. el dia abans trucant o enviant un wsp al telèfon   607 431 574  (important indicar el nom de l’alumne/a i el curs)
 2. trucant o enviant un wsp  al telèfon   607 431 574 (important indicar el nom de l’alumne/a i el curs) el mateix dia entre les 9:30 i les 10 del matí, en cas que l’alumne/a no vagi a l’institut

 

Gestió servei esporàdic :

El dia que l’alumne/a es quedi a dinar  ha d’avisar a la cuinera a l’hora del pati o enviar wsp al telèfon   607 431 574  (important indicar nom alumne/a i el curs) entre les 9:30 i les 10 del matí

 

Pagament :

-Facilitar a la coordinadora del menjador un número de compte bancari. El rebut es passarà a final de mes amb els dies corresponents.

-Si no disposeu de compte bancari, a final de mes s’entregarà una carta de pagament perquè pugueu realitzar l’ingrés per caixer a ServiCaixa o per la guixeta. (logotip Estrella).

 

 

Gestió de rebuts : per qualsevol dubte, incidència o modificació de dades bancaries  directament a l’empresa Alimentart –  menjador4cantons@alimentart.com

Consulta i aclariments sobre el servei  :   Coordinadora (Núria Castellà) de 12:45h a 13:45h – Tel. 607 431 574

Gestió i modificació de la modalitat del servei de l’alumnat fixe (augmentar o reduir dies fixes) i per avisar d’un servei esporàdic  i cobrar .

Cuinera (Mari Angeles) de 11.15 a 11.45 (horari de pati) – Tel. 607 431 574

Per altres temes del servei : menjador@4cantons.cat

 

Informacions varies :

 • Es considera fixes a aquells alumnes que de manera preestablerta dinen a l’Institut 2, 3, 4 ó 5 dies a la setmana.
 • El cobrament mensual s’efectua mitjançant domiciliació bancaria, a mes vençut.
 • Els menús els podeu trobar a l’apartat de menjador a la web de l’AFA 4 cantons o fent click aquí
 • Si l’alumne ha de marxar abans de que finalitzi l’horari de menjador ( de 13:45 a 15:15), és imprescindible que entregueu l’autorització degudament signada a la coordinadora de l’institut.
 • Dimarts, Dijous i/o Divendres cap alumne/a pot sortir de l’institut abans de la finalització del servei (Dm i Dj 15:15h i Dv 15:00h), si no és amb autorització signada de la família. Per tal de mantenir un ordre i control d’aquestes sortides, s’ha establert un horari amb un torn de sortida que teniu indicat al Full d’autorització corresponent.

Els alumnes del servei del menjador que hagin de sortir abans de la finalització del Servei de Menjador hauran de comunicar-ho al coordinador (Jose Mª Sánchez) Mitjançant el Full d’AUTORITZACIÓ DE SORTIDA:

Tipus A) AUTORITZACIÓ SORTIDA DIES PUNTUALS

Tipus B)  AUTORITZACIÓ SORTIDA DM, DJ I DV

Durant el temps del servei del menjador els alumnes disposen del pati, la biblioteca i el menjador per poder estar-hi, no poden anar a les aules. Els dimarts, dijous i divendres s’habilitarà un espai perquè els/les alumnes puguin deixar les motxilles, sense necessitat de tornar a l’aula.

És responsabilitat de l’alumnat l’ús dels seus equips informàtics. No es poden utilitzar Ipads, ordinadors ni mòbils.

 

NORMATIVA MENJADOR