L’empresa Ecoarrels gestiona el servei de cuina i monitoratge de l’espai migdia del Quatre Cantons

Web d’Ecoarrels

INSCRIPCIONS MENJADOR QUATRE CANTONS

ALTA SERVEI MENJADOR

✓ Usuari: quatrecantons@ecoarrels.cat
✓ Contrasenya: Qu4tr3C4nt0ns

Funcionament de Menjador

Horari del servei de menjador :

CICLE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
ESO 13:45-15 14:15-15:30 13:45-15 14:15-15:30 13:45-15:00
BATXILLERAT 14:15-15:15 14:15-15:30 14:15-15:15 14:15-15:30 14:15-15:00

Pagament :

Preus del curs 22/23:

  • Menú fix: 6,18€
  • Esporàdic: 6,80€

El rebut es passarà a final de mes amb els dies corresponents.

Si no disposeu de compte bancari, a final de mes s’entregarà una carta de pagament perquè pugueu realitzar l’ingrés per caixer a ServiCaixa o per la guixeta. (logotip Estrella).

Gestió i modificació de la modalitat del servei de l’alumnat fixe (augmentar o reduir dies fixes)  i per altres temes del servei quatrecantons@ecoarrels.cat

Informacions varies :

  • Es considera fixes a aquells alumnes que de manera preestablerta dinen a l’Institut 2, 3, 4 ó 5 dies a la setmana.
  • El cobrament mensual s’efectua mitjançant domiciliació bancaria, a mes vençut.
  • Els menús els podeu trobar a l’apartat de menjador a la web de l’AFA 4 cantons o fent click aquí
  • Si l’alumne ha de marxar abans de que finalitzi l’horari de menjador ( de 13:45 a 15:15), és imprescindible que ompliu el següent formulari: -en breu penjarem el formulari-
  • Dimarts, Dijous i/o Divendres cap alumne/a pot sortir de l’institut abans de la finalització del servei (Dm i Dj 15:30h i Dv 15:00h), si no és amb autorització signada de la família. Per tal de mantenir un ordre i control d’aquestes sortides, s’ha establert un horari amb un torn de sortida que teniu indicat al Full d’autorització corresponent.

Durant el temps del servei del menjador els alumnes disposen del pati, la biblioteca i el menjador per poder estar-hi, no poden anar a les aules. Els dimarts, dijous i divendres s’habilitarà un espai perquè els/les alumnes puguin deixar les motxilles, sense necessitat de tornar a l’aula.

És responsabilitat de l’alumnat l’ús dels seus equips informàtics. No es poden utilitzar Ipads, ordinadors ni mòbils.

 

NORMATIVA MENJADOR