Benvolgudes famílies,AFA Institut Quatre Cantons


Des de l’Institut dels nostres fills/es ens demanen pares/mares acompanyants per activitats a fora del Centre per aquest any.
L’alumnat, de vegades, fan sortides en horari escolar per fer alguna activitat complementaria.
Els professors/es els acompanyen però agrairien tenir puntualment l’ajuda voluntària d’algun pare/mare.
Les sortides s’avisen amb temps per part de l’Institut per tal de poder-ho organitzar adequadament.
Si creieu que podeu ajudar en aquesta tasca, encara que sigui puntualment, envieu un correu a afa@4cantons.cat amb les vostres dades.
Farem una borsa de col·laboradors per acompanyar als alumnes i donar suport a l’equip docent quan ens ho demanin.

Moltes gràcies.

>>> AFA Institut Quatre Cantons del Poblenou