La FAPAES ens fa arribar les següents indicacions per a que les famílies del centre seguim les següents les recomanacions envers l’alerta sanitària produida pel COVID-19 i d’aquesta manera evitar contra indicacions:

Departament de Salut

Departament d’Educació

Ministerio de Sanidad