Benvolgudes famílies,

Aquest curs 2015-2016, l’Ajuntament de Barcelona- Institut Barcelona Esports, ha posat en funcionament de nou un pla d’ajuts econòmics per les activitats extraescolars esportives que es gestionen a través de la Fundació CET10 i es duen a terme al nostre centre.

Qui es pot acollir a aquestes ajudes i quins requisits cal complir?:

–       El nen/a ha de tenir entre 6 i 17 anys (o estar iniciant el 1r curs de primària en el moment de la sol·licitud).

–       L’unitat familiar ha de tenir uns ingressos iguals o inferiors a 12.000€/ anuals per a cada membre de la unitat familiar. Per fer el càlcul caldrà sumar els ingressos totals familiars anuals i dividir-los entre el número de membres de la unitat familiar (famílies monoparentals i/o amb un membre de la unitat familiar amb discapacitat del 33% en amunt, compta com a doble).

–       Cal que l’unitat familiar estigui empadronada i resideixi a Barcelona.

–       Les famílies de:

  1. Nens/es que ja estan inscrits a les activitats extraescolars esportives.
  2. Nens/es que no estan inscrits però que voldrien fer alguna activitat esportiva en cas de que els concedissin l’ajut (sempre i quan quedin places per a l’activitat en qüestió, ja que moltes de les activitats estan tancades).

L’assignació d’aquestes subvencions són del 30%, 60% ó 90% del total del cost anual de l’activitat, en funció de la renda anual familiar.

Informació per la tramitació dels ajuts econòmics:

Per tramitar l’ajut econòmic cal que passeu per la secretaria de l’Institut, el dimarts dia 22 o el dimecres 23 de setembre, en horari de 17:30h a 18:30h i preguntar per Laura Pitarch, de Fundació CET10.

–       Data límit per presentar la sol·licitud de subvenció: 28 de setembre de 2015

–       Llistat definitiu dels beneficiaris de l’ajut econòmic: 28 d’octubre de 2015

 

Atentament,

 

Laura Pitarch

Coordinadora d’activitats esportives Fundació CET10   cet 10 01_ajuntament

>>> Comissió d’extraescolars AFA Institut Quatre Cantons del Poblenou

>>> AFA Institut Quatre Cantons del Poblenou