Les organitzacions socials de Catalunya, en la seva àmplia majoria, us animem a les AMPA i les famílies a participar en aquesta manifestació per tal de reivindicar plegats la construcció d’un país que reconegui els drets socials de tots els ciutadans i ciutadanes.

Diumenge 6 d´abril 2014.

A les 12h, a la Plaça Urquinaona de Barcelona.

Les polítiques de retallades que han estat imposades fins ara des del Govern de Catalunya i des del Govern central no fan sinó agreujar la situació i responen a la clara voluntat política de desmantellar el nostre estat del benestar.

 

Les nostres demandes quant a EDUCACIÓ es resumeixen així:

  • Un sistema educatiu que aposti clarament per l’educació pública, assegurant unes ràtios de professors per centre i d’alumnes per aula que garanteixin la qualitat de l’educació, amb aportacions de la Generalitat a les escoles bressol, les beques menjador, avui del tot insuficients, i les subvencions a les AMPA.
  • El nombre de centres i línies no pot dependre d’una política arbitrària de tancaments com l’actual, que altera el procés d’inscripció quan, abans del seu inici, s’anuncien tancaments de línies i/o centres públics, ja que es conculca greument el dret a escollir de les famílies.
  • També apostem per l’escola inclusiva que garanteixi un sistema educatiu en igualtat d’oportunitats per a tothom. Són necessaris recursos i polítiques reals per garantir un sistema inclusiu que impliqui que els alumnes puguin aprendre igual malgrat les seves diferències, siguin quines siguin. Tota persona ha d’assolir els objectius educatius bàsics.
  • És necessari garantir el model d’escola catalana, rebutjant frontalment la LOMCE, tant pels seus continguts pedagògics com per l’atac indiscriminat contra la llengua catalana que representa.
  • I, finalment, cal un impuls decidit i amb recursos de la FP dual, amb formació i pràctiques a les empreses, així com garantir l’accés als estudis universitaris i a la FP.

Més informació:

http://www.fapac.cat/2014/04/diumenge-6-abril-manifestaci-una-catalunya-social