Enguany per primera vegadal’Institut Barcelona Esports ha publicat al BOPB una convocatòria de subvencions a infants i adolescents (6 a 17 anys) per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar. Així es pretén facilitar l’accés dels nens i nenes que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar.
euro

 

 

 

http://fundaciocet10.org/cat/sala-de-premsa/subvencions-practica-esportiva/

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001167&style=ciudadano

BOPB Bases

Formulari