Què és la Comissió Social i de diversitat?

La nostra Comissió vol treballar conjuntament amb el centre englobant tot un seguit d’accions dintre dels diferents àmbits d’actuació, amb la intenció de crear nous espais de relació i convivència.

 

Què volem fer?

Treballarem sobre tres vessants:

Integració

Afavorint  la integració a l’AFA del màxim de membres de la Comunitat Educativa.

 •   Aportarem noves maneres de participació i col·laboració:
  –       Moltes mans, molts cervells i molta voluntat. Grup de suport a l’AFA i a l’institut.

Convivim!. Jornades festives que fomentin la interculturalitat i la convivència.

Diversitat

Un alumne/a, un món, sumem i no anul·lem.

Com plantegem la diversitat?

Solidaritat

Incentivant el compromís de tots creant una xarxa de col·laboració que ens impliqui en  activitats solidàries.

 •  Promourem la solidaritat i els valors:
  –       Campanyes solidàries amb el Bancs d’Aliments i Voluntaris.org
  –       Xerrades sobre aquestes fundacions
  –       AFA Oberta, atenció personalitzada a les famílies.

Foment de la cultura     

Proposant activitats engrescadores i participatives per apropar la cultura construint a la vegada espais de reflexió, aprenentatge i intercanvi recíproc.

 • Fomentarem la cultura amb noves experiències compartides entre famílies i alumnes.
  –       Cine fòrum bimensual
  –       Creació d’un espectacle musical per fi de curs.

Qui som?
Margarita Ribas

 

 

Com ens podeu contactar?

social@4cantons.cat

comissio.diversitat@4cantons.cat

APUNTA’T A LA BORSA!!!

MILLOR MOLTES MANS (butlleta)

MILLOR MOLTES MANS_Página_1 MILLOR MOLTES MANS_Página_2