Sóc en Lluís Vila, pare de l’Eva Vila de 3er A i presento la meva candidatura com a president de l’AFA.

Em presento per dues raons. La primera és que la junta actual ha comentat per activa i per passiva la manca d’implicació dels pares amb la comunitat educativa i, sobre tot, la dificultat per trobar una persona pel càrrec de president. Per altra banda, i la raó principal, em sento totalment identificat amb l’esperit del projecte educatiu del centre i vull ajudar a que aquest projecte tiri endavant, malgrat els obstacles que puguin anar sorgint. El projecte, perquè sigui complert, ha de ser transversal i cal que contempli el paper de les famílies i la seva relació amb el centre. És el moment d’aprofitar l’oportunitat que ens dona l’equip docent. Hem de sumar- nos a la seva iniciativa pedagògica, completar-la i ajudar a que tiri endavant.

Amb la incorporació de noves famílies, que no han viscut el projecte des del inici, es corre el risc que tot aquest projecte es vagi esvaint i ens caldrà fer un esforç important en comunicació perquè entenguin el projecte i s’impliquin en ell. Cal que la comunicació sigui molt fluïda i molt activa envers les famílies per aconseguir la seva implicació durant aquesta etapa. Cal trobar les fórmules que motivin a les famílies a participar de les activitats i iniciatives del centre.

Darrera l’Eva tinc dos fills més i durant els dos anys que tenim abans de les properes eleccions, vull que l’objectiu prioritari sigui assentar les bases perquè els futurs alumnes tinguin l’oportunitat de gaudir d’una educació excel·∙lent com la proposada per l’equip docent i que es generi una inèrcia de col·∙laboració i implicació cap a l’AFA que estigui impregnada en l’ADN de les famílies del centre.

És el moment de tancar una etapa i obrir-ne una altra. És el moment de que convertim els somnis en realitats. Això només ho podrem fer entre tots, pares i professors. L’AFA no es pot limitar a esperar que els pares participin. Cal que l’AFA busqui, motivi i demani la implicació i la participació dels pares amb propostes i tasques concretes.

Tinc el convenciment que entre tots podem fer una gran tasca, és per això que presento la meva candidatura de manera oficial com a president de l’AFA.

Salutacions

Lluís