20131105_181157

Des del passat 28 d’octubre, l’institut ja compta amb cuina i cuinera pròpies.Tot el menú es cuina en les nostres instal·lacions.

Per demanar un menú esporàdic, l’alumne s’ha d’adreçar a la cuinera, la Sra. Mari Angeles, a l’hora del pati i comprar el tiquet pel preu de 6,80€.

Els /les alumnes que es queden fixes (1,2,3 4 ó 5 dies /setmana) han d’avisar el dia d’abans o el mateix dia a l’hora del pati si no s’han de quedar per tal de que no se’ls cobri el servei d’aquell dia.

Per realitzar qualsevol modificació, augmentar o reduir el nombre de dies fixes, l’alumne també s’ha d’adreçar a la cuinera dins del mateix horari. L’horari de pati estarà comprès entre les 11,15 i les 11,45 del matí.

Si l’alumne no va a l’institut es pot avisar a la cuinera per telèfon el mateix dia entre les 9:30 i les 10 del matí.

El telefon de contacte de la cuinera és el següent: 

Sra. Mari Angeles:  607 431 574

Per consultar qualsevol tema sobre la gestió dels rebuts de menjador podeu contactar en el següent correu:

nuriacastella@alimentart.com