Benvolguda família,

 

 

Us recordem que el 20 de novembre finalitza el període de presentació de candidatures per la renovació de la Junta de l’Afa, tal com us vàrem anunciar en un anterior mail enviat el dia 4 de novembre.

 

Cal cobrir els càrrecs de tresorer i secretari/a, ja que són els que queden descoberts .

 

I a més, ens cal ajuda a les diferents comissions. Des d’aquí fem una crida a què, ens ajudeu i us impliqueu, en la mesura de les vostres possibilitats, oferint-vos pels càrrecs de la Junta o  bé integrant-vos a una comissió.

 

Totes les persones interessades a formar part de la Junta d’Afa, sigui com a membre necessari o col·laborar en alguna de les comissions, ha d’enviar un mail a  afa@4cantons.cat amb el nom i cognoms de la persona que es presenta, curs del fill/a, el telèfon de contacte i el càrrec al qual opta.

 

Segons els estatuts de l’associació , tots els socis i sòcies de l’Afa al corrent de pagament, poden presentar-se per primera vegada o en reelecció a un dels càrrecs a la Junta Directiva de l’Afa.

 

 

Lluís Vila

President de l’Afa Quatre Cantons

>>> AFA Institut Quatre Cantons del Poblenou