L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Primer període

  • Presentació de sol·licituds:  del 12 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos

Segon període

  • Presentació de sol·licituds:  del 4 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos

Més informació:

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador#

 

>>> AFA Institut Quatre Cantons del Poblenou