camiescolar1

La Macro comissió de treball dels Camins Escolars del Poblenou es va  celebrar el passat dia 20 de novembre,  i hi va participar un representant de l’AFA del nostre institut.

Primer hi va haver una ronda de presentació dels assistents: hi havia integrants dels equips directius de les escoles i escoles bressol del barri, AMPAs, AFAs i administració. El 4 Cantons va ser l’únic institut representat.

Després de la felicitació de l’IMEB per la tasca feta fins al moment, ens oferiren  la seva implicació i ajuda per tal de poder tirar endavant el projecte, agraïren la nostra presència i feren palès l’interès que els instituts siguin continuadors de la tasca realitzada a primària.

S’obrí un torn de treball de grup i es presentaren propostes de millora del que ja s’està fent. El resultat foren  les següents propostes o suggeriments:

 • Cal la col·laboració de les famílies, els claustres i l’administració. S’ha constatat que a les escoles on no conflueixen els tres sectors la proposta ha fracassat.
 • Es demana major implicació dels botiguers del barri.
 • Cal donar informació als vehicles, ja que es té la sensació generalitzada que no coneixen aquesta iniciativa.
 • Cal que els pares donin exemple als nens quan van pel carrer. Respectar els semàfors.

Un cop feta la posada en comú es tornà a fer feina de grup, on es plantejaren els següents  reptes de futur:

 • Establir una activitat anual dins les AFAs en forma de xerrada, per reforçar i informar sobre la iniciativa dels camins escolars.
 • Que els nens més grans siguin “formadors” dels petits. Inculcar-los el concepte de donar exemple als més menuts.
 • Actualització i presència del projecte en els mitjans de comunicació per fer més difusió de la iniciativa.
 • Campanya de conscienciació de conductors.
 • Incentivar la implicació dels comerços.
 • Millorar la senyalització, sobretot vertical, i implicar tots els agents administratius relacionats amb la mobilitat en aquesta iniciativa.
 • Tutoritzar escoles en fase inicial de manera que les que tenen més experiència la transmetin a les noves.
 • Millorar la comunicació a nivell intern i extern (escoles, famílies, comerç, administració, conductors …)
 • Implicació més directa i compromesa dels experts en mobilitat de l’Ajuntament  (no hi havia ningú a la reunió), donada la complexitat i manca d’adequació d’alguna normativa existent.

Un cop acabada la posada en comú es féu un petit debat sobre aquests punts, on sorgí la necessitat d’ordenar, d’alguna manera, els “parkings” dels vehicles utilitzats pels alumnes per desplaçar-se (patinets, bicicletes i monopatins). Algunes escoles ens mostraren com estan funcionant (penjadors de patinets o armaris).

Referent a la implicació dels instituts en aquesta iniciativa, el que es pretén és donar continuïtat a la tasca feta als centres de primària i que, durant els primers cursos, el alumnes segueixin una conducta cívica en els seus desplaçaments. 

camiescolar2Fotos de David Beltrán