Bona tarda, penjo aquesta entrada per convocar-vos a una reunió el proper dimarts dia 2 a les 19:00 h. Es important que hi assistim tots els membres de la Junta i el màxim de gent de totes les comissions existents, així doncs us demano que feu córrer la convocatòria entre tots els membres de les comissions de les que participeu.

L’ordre del dia serà el següent:

1) Anàlisi del problema i possibles solucions del tema “carmanyola menjador”. (per aquest tema crec convenient invitar a un representant de l’equip directiu del Institut a assistir-hi sempre que ells ho creguin convenient). Presa de decisió.

2) Reactivació de les comissions:

C. Festes: Festa de Benvinguda.

C. Somnis: Inici d’activitats a l’espai AFA.

C. Extraescolars: Analisi resultats i possibles activitats no suficientment demandades.

C. Comunicació: Inici d’activitats. Recollida de dades.

C. Subvencions i recursos: Inici d’activitats. Possible explotació de productes amb el logo del centre.

Us agraeixo per endavant la vostra participació i quedo a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, així com a qualsevol incorporació a l’ordre del dia que creieu convenient.

Salut.